Hàng chục nghìn tàu cá Trung Quốc chuẩn bị đổ ra Biển Đông

0935 625 885